W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak i Skarbnik Gminy Jeżowe Wiesław Łach zawarli umowę z ZRB "Korem" Kazimierz Koc Spółka Jawna reprezentowaną przez Kazimierza i Krzysztofa Koc na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Nart i Stary Nart.

ARiMR od 19 lutego do 20 marca przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze „d”, związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 2014 – 2020.

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak zgodnie z zapowiedzią sprzed kilku dni dotyczącej wyboru wykonawcy przebudowy 11 dróg na terenie Gminy Jeżowe w dniu wczorajszym podjął decyzję o wyborze firmy ZPUH Feramenta z Kamienia jako wykonawcy remontu tych dróg.

W dniu 12 lutego  został uroczyście poświęcony przez ks. proboszcza Andrzeja Kołcza i oddany po kapitalnym remoncie, obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowem. Uroczystość miała miejsce w budynku ośrodka zdrowia z udziałem władz gminy Jeżowe, kadry medycznej, wykonawcy remontu, inspektorów nadzoru i zaproszonych gości.

W dniu 29 grudnia 2017 r. zakończona została przebudowa drogi powiatowej  Nowy Nart – Stary Nart w Starym Narcie.
W ramach zrealizowanego zadania przebudowano prawie 1 km drogi, wykonano ciąg pieszy o nawierzchni bitumicznej oddzielonej od jezdni separatorami ruchu, przeprowadzono renowację rowów oraz utwardzono pobocza. Ponadto wykonano organizację ruchu celem separacji ruchu, która obejmuje m.in.: oznakowanie poziome liniami cienkowarstwowymi, montaż separatorów ruchu, montaż punktowych elementów odblaskowych pryzmatycznych i montaż znaków pionowych.