Gmina Jeżowe otrzyma dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" w wysokości 324 tys. 507zł na przebudowę drogi gminnej w Groblach (ulica Nowa). Decyzję o dofinansowaniu wniosku Gminy Jeżowe podjęła Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki w dniu 22 grudnia 2017r. Droga zostanie przebudowana na całej jej długości - 573 metrów. Całkowity koszt przebudowy drogi wyniesie 649 tys. 14 zł. Droga zostanie zbudowana w tym roku.

Dzisiaj w Groblach miał miejsce odbiór drogi gminnej "Murowanka" o długości 323 metrów. O budowę tej drogi od lat prosili mieszkańcy Grobel mieszkający w zachodniej części Grobel za kościołem parafialnym, którzy mieli niezwykle utrudniony dojazd do własnych posesji. Od dzisiaj po odbiorze technicznym i oddaniu drogi do użytkowania mogą już z niej swobodnie korzystać.

Zakończył się remont drogi powiatowej w Sibigach i w dniu 8 grudnia została przekazana do eksploatacji. Odcinek drogi o dł. 569 mb. został wyremontowany przez Przedsiębiorstwo Molter z Rudnej Małej za 161.033,92 zł. ze środków Powiatu Niżańskiego. Zrealizowana modernizacja drogi zwiększy komfort jazdy oraz poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Dobiegły końca prace budowlane nowej drogi gminnej w Groblach o długości 710m. Pierwotnie gruntową drogę przebudował ZPUH Feramenta Krzysztof Piela z Kamienia w ramach przetagu ogłoszonego w dniu 3 listopada 2017r. Ta droga składa się z dwóch odcinków (o długości 480m i 230m).  Budowa dłuższego z odcinków zostanie dofinansowana w 80 % z promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonej na odbudowę dróg zniszczonych klęskami żywiołowym i powodziami, zaś wkład własny i koszt budowy krótszego odcinka zostanie sfinansowany z budżetu Gminy Jeżowe.

Firma Re-mat Jana Kopacza kończy prace budowlane w ramach zadania pn."Wykonanie fundamentu dla sali sportowej przy PSP w Jeżowem Kameralnem" Fundament zostanie zbudowany za nieco ponad 214 tys. złotych. Termin wykonania zadania wynikający z przetargu minie 30 listopada, ale już teraz fundament jest prawie gotowy. Do zakończenia prac pozostało zabezpieczenie fundamentu folią kubełkową, obsypanie od strony zewnętrznej zgromadzoną na placu budowy ziemią w celu ochrony przed przemarzaniem i nawiezienie około 740m3 czystego piasku do wnętrza fundamentu.