W dniu 12 lutego  został uroczyście poświęcony przez ks. proboszcza Andrzeja Kołcza i oddany po kapitalnym remoncie, obiekt Gminnego Ośrodka Zdrowia w Jeżowem. Uroczystość miała miejsce w budynku ośrodka zdrowia z udziałem władz gminy Jeżowe, kadry medycznej, wykonawcy remontu, inspektorów nadzoru i zaproszonych gości.

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak zgodnie z zapowiedzią sprzed kilku dni dotyczącej wyboru wykonawcy przebudowy 11 dróg na terenie Gminy Jeżowe w dniu wczorajszym podjął decyzję o wyborze firmy ZPUH Feramenta z Kamienia jako wykonawcy remontu tych dróg.

Gmina Jeżowe otrzyma dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" w wysokości 324 tys. 507zł na przebudowę drogi gminnej w Groblach (ulica Nowa). Decyzję o dofinansowaniu wniosku Gminy Jeżowe podjęła Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki w dniu 22 grudnia 2017r. Droga zostanie przebudowana na całej jej długości - 573 metrów. Całkowity koszt przebudowy drogi wyniesie 649 tys. 14 zł. Droga zostanie zbudowana w tym roku.

W dniu 29 grudnia 2017 r. zakończona została przebudowa drogi powiatowej  Nowy Nart – Stary Nart w Starym Narcie.
W ramach zrealizowanego zadania przebudowano prawie 1 km drogi, wykonano ciąg pieszy o nawierzchni bitumicznej oddzielonej od jezdni separatorami ruchu, przeprowadzono renowację rowów oraz utwardzono pobocza. Ponadto wykonano organizację ruchu celem separacji ruchu, która obejmuje m.in.: oznakowanie poziome liniami cienkowarstwowymi, montaż separatorów ruchu, montaż punktowych elementów odblaskowych pryzmatycznych i montaż znaków pionowych.

Dzisiaj w Groblach miał miejsce odbiór drogi gminnej "Murowanka" o długości 323 metrów. O budowę tej drogi od lat prosili mieszkańcy Grobel mieszkający w zachodniej części Grobel za kościołem parafialnym, którzy mieli niezwykle utrudniony dojazd do własnych posesji. Od dzisiaj po odbiorze technicznym i oddaniu drogi do użytkowania mogą już z niej swobodnie korzystać.