W przyszłym roku zostanie gruntownie przebudowana droga gminna w Groblach o długości 573 metrów (ulica Nowa), tak wynika ze wstępnego rankingu wniosków złożonych przez samorządy do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", którym na terenie Podkarpacia zarządza Wojewoda Podkarpacki.

W Starym Narcie w dniu 9 listopada miał miejsce odbiór techniczny wykonanych prac remontowych świetlicy OSP i prac wykonanych w otoczeniu świetlicy.

W dniu 31 października przedstawiciele władz gminy Jeżowe i inspektorzy nadzoru dokonali odbioru technicznego remontu pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia wykonanego przez firmę Famark - Krzysztofa Markowicza. Po odbiorze technicznym ośrodek zdrowia czeka jeszcze uzyskanie decyzji organów zewnętrznych oraz zakup i montaż wyposażenia (m.in. rolety, wieszaki, krzesła, wyposażenie łazienek, sprzęt i środki do utrzymania czystości, oznakowanie gabinetów i pomieszczeń, elementy dekoracyjne. itp.) 

Od maja tego roku trwają prace remontowe drogi wojewódzkiej nr 861 w Jeżowem. Roboty są prowadzone przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego, które wygrało przetarg na wykonanie remontu drogi o wartości blisko 9 milionów złotych. Wykonany został już chodnik wraz z odwodnieniem w Jeżowem Podgórzu i wyrównane chodniki w Jeżowem Centrum.

Od 29 sierpnia 2017 roku trwają intensywne prace związane z realizacją inwestycji. Budynek świetlicy OSP w Starym Narcie nie tylko zyska nowy wygląd, ale przede wszystkim zostaną obniżone jego koszty utrzymania związane z ogrzewaniem.