Rozpoczęły się prace związane z wykonaniem fundamentów przyszłej sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem Kameralnem. Zgodnie z harmonogramem termin zakończenia robót to 30.11. 2017 r.

 

Po prawie 2 miesiącach kończą się prace związane z termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jacie. Wkrótce odnowiona remiza posłuży lepiej samej jednostce oraz mieszkańcom.

Trwa długo wyczekiwany remont drogi krajowej nr 19 Jeżowe- Kamień.  Odcinek o długości blisko 2 km zostanie gruntownie przebudowany i zmodernizowany. Zyska całkowicie nową nawierzchnię bitumiczną i asfaltowe obustronne pobocza o szerokości 120 cm.

Dobiega końca remont budynku Przychodni Lekarskiej w Jeżowem. Już niebawem pacjenci będą mogli korzystać z usług medycznych w komfortowych warunkach. W chwili obecnej trwają ostatnie prace wykończeniowe.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Tydzień temu Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak i Skarbnik Gminy Wiesław Łach zawarli umowę z Samorządem Województwa Podkarpackiego, reprezentowanym przez Wicemarszałek Zofię Kurowską i Członka Zarządu Lucjana Kuźniara, na dofinansowanie kwotą 1 999 182 zł budowy kanalizacji sanitarnej w Nowym Narcie.