Za kwotę blisko 3,5 mln. złotych Przedsiębiorstwo "MOLTER" z Rudnej Małej wyremontuje 2-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 19 Jeżowe-Kamień. Wczoraj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy tego remontu.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A zaprasza do rekrutacji III – ostatniej edycji projektu stażowego „Czas na Karierę” skierowanego do kobiet bezrobotnych, bądź biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamierzających aktywnie powrócić na rynek pracy.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego informuje, że w dalszym ciągu dostępne są środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w  ramach projektu  „Pożyczki na start”. Pożyczka skierowana jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia i zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą. Maksymalna wysokość pożyczki 50 tys. złotych, oprocentowanie 2% w stosunku rocznym, okres spłaty do 60 miesięcy.

 Więcej na stronie RARR

Dzisiaj w Urzędzie Gminy Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak uroczyście i oficjalnie przekazał Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeżowem Wiesławowi Siuście  komplet dokumentów dotyczących przekazania w użytkowanie przez ZGK w Jeżowem niedawno kupionego  sprzętu (ciągnik rolniczy, przyczepa rolnicza, posypywarka, pług do odśnieżania i kosiarka wysięgnikowa) do wykonywania zadań i świadczenia usług komunalnych przez ZGK.

O miesiąc opóźni się zbudowanie nowej nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 861 w Groblach w związku z unieważnieniem przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przetargu na jej modernizację (przekroczenie przez oferentów progów finansowych zaplanowanych przez PZDW). Ponowiony przetarg wyłonił wykonawcę modernizacji: firmę STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa, która wykona remont tej drogi za kwotę nieco ponad 360 tys. złotych w terminie do 25 sierpnia.Przypominamy, że wyremontowany będzie odcinek o długości blisko 1 km.