Uroczyste Obchody 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gminie Jeżowe rozpoczęły się zbiórką Pocztów Sztandarowych z szkół i Jednostek OSP oraz organizacji z terenu gminy, harcerzy, zaproszonych gości i mieszkańców przed Gminnym Centrum Kultury.

Następnie w asyście Orkiestry Dętej Gminy Jeżowe pochód przeszedł do Kościoła Parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Kościele Parafialnym gdzie odbyła się Msza Św. w intencji Ojczyzny odprawiana przez ks. Proboszcza Krzysztofa Pałaca, ks. Łukasza Malińskiego i ks. Sylwestra Gładkowskiego.

Po nabożeństwie władze samorządowe, poczty sztandarowe, przedstawiciele organizacji i instytucji, harcerze oraz mieszkańcy gminy przeszli w uroczystym marszu z przeszli na cmentarz parafialny gdzie pod Pomnikiem Poległych po wspólnej modlitwie zostały złożony przez Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka, Przewodniczącego Rady gminy Mariana Koca i radnego Józefa Szewca, biało-czerwony wieniec kwiatów. Wiązankę złożył także kierownik posterunku w Jeżowem asp. szt. Grzegorz Kaptur.

Ostatnim punktem programu była uroczysta akademia zorganizowana w Remizie OSP Jeżowe przez Gminne Centrum Kultury w Jeżowem. Akademie rozpoczął Hymn Państwowy odśpiewany przez uczestników przy akompaniamencie  Orkiestry Dętej Gminy Jeżowe. Orkiestra dała także krótki ale porywający koncert, wykonując wiązankę utworów patriotycznych.

Następnie grupa artystyczna dzieci, młodzieży i dorosłych przestawiła inscenizację Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Spektakl wyreżyserowała Marii Kopacz, przy współpracy Karoliny Rychlak. Scenografię do spektaklu wykonał Tadeusz Kopacz.  Przepiękne stroje, rewelacyjna gra aktorów i  ponadczasowe przesłanie treści dramatu Wesele zachwyciło widzów. Aktorom udało się ukazać to co Wyspiański chciał przekazać w swoim dramacie: czy Polacy mogą odzyskać niepodległość, czy możliwe jest zjednoczenie narodu i że niestety inteligencja i chłopstwo to wciąż dwie odrębne siły. W tej sytuacji na wolność trzeba jeszcze poczekać. Jednym z zasadniczych problemów ukazanych w dramacie jest obraz różnic istniejących pomiędzy modelami życia i tendencjami panującymi w społeczeństwie polskim, podzielonym na chłopów i mieszczan. Za sprawą aktorów przez chwilę poczuliśmy się jak w prawdziwym teatrze.

Na zakończenie akademii z koncertem utworów patriotycznych wystąpił Zespół Śpiewaczy „Jeżowanie”. Zespół śpiewaczy mimo że w nieco skromniejszym składzie, bardzo dobrze się zaprezentował przypominając uczestnikom znane i mniej znane pieśni patriotyczne i religijne.

Patronat nad gminnym Obchodami 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja objął Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak.
Dziękujemy pocztom sztandarowym, dyrektorom szkół i komendantom OSP, zaproszonym gościom, mieszkańcom, zespołom artystycznym, za udział w uroczystościach, oraz pracownikom GCK za przygotowanie obchodów.