Matko, w lesie są maliny,
Niechaj idą w las dziewczyny,
Która więcej malin zbierze,
Tę za żonę pan wybierze.
Juliusz Słowacki, Balladyna

 

1NCJ13 WS

 

W piątkowe południe na placu obok budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jacie odbyło się Narodowe Czytanie „Balladyny" Juliusza Słowackiego. Czytanie zainaugurował Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem, który powitał wszystkich zgromadzonych gości i odczytał fragmenty listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Następnie polonista Ryszard Mścisz wprowadził słuchaczy w świat „Balladyny” przedstawiając najważniejsze informacje na temat utworu i jego autora.


W kolejnej części odczytano fragmenty dramatu z podziałem na role. Wśród czytających znaleźli się: Stanisław Szot- sekretarz gminy, Stanisława Ligas- dyrektor Zespołu Szkół w Jacie, nauczyciele: Anna Partyka, Małgorzata Wyka, Joanna Wilczyńska, bibliotekarki: Stanisława Woś, Maria Wąsik, Jan Sudoł- sołtys wsi Jata, Grażyna Szostecka- radna gminy, Jakub Zawada - uczeń Zespołu Szkół w Jacie, Zdzisław Nowak- sołtys wsi Zalesie. Czytających wspierał także gospodarz akcji Edward Chaber, który odczytywał bardzo istotne dla zrozumienia tła zdarzeń i poczynań bohaterów didaskalia.


Narodowe Czytanie uświetnił występ muzyczny uczennic Zespołu Szkół w Jacie, którym akompaniował nauczyciel muzyki Marek Wolak.
Piątkowe spotkanie było również okazją do wręczenia nagrody, na ręce  sołtysa Zdzisława Nowaka, za najpiękniejszy wieniec dożynkowy, wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich Zalesianki.


Dziękujemy wszystkim organizatorom, współorganizatorom i osobom zaangażowanym w przygotowanie tego ważnego wydarzenia, propagującego ideę wspólnego czytania. Słowa podziękowania kierujemy również do wszystkich gości, którzy tak chętnie i licznie przybyli. Już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję Narodowego Czytania 2021, podczas której odczytywane będą fragmenty lektury "Moralność pani Dulskiej" autorstwa Gabrieli Zapolskiej.