W dniu 17 października 2018 r. w Samorządowej Szkole Muzycznej I stopnia  w Jeżowem odbyło się uroczyste przekazanie zmodernizowanych pomieszczeń tej placówki artystycznej,  kształcącej muzycznie dzieci z terenu naszej gminy i jej okolic.

Z tej okazji zaproszono wielu gości, uczniów, rodziców, pedagogów, kapłanów, przedstawicieli parlamentu i samorządów różnych szczebli
W inauguracji udział wzięli m.in.:
Małgorzata Wojciechowska  - dyrektor Biura Senatorskiego Senator Janiny Sagatowskiej
Klaudia Grata – przedstawiciel Posła na Sejm RP Mieczysława Miazgi
Aleksander Konopek- dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony  Dziedzictwa Narodowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Krzysztof Szczepaniak –wizytator Centrum Edukacji Artystycznej
Kamila Piech -  dyrektor Wydz. Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Robert Bednarz – Starosta Powiatu Niżańskiego
Marek Stępak- Wójt Gminy Jeżowe
Warto dodać, że obecni byli również zaproszeni księża, dyrektorzy szkół, oraz radni Gminy Jeżowe.
Dzięki staraniom władz samorządowych oraz dyrektora SSM I st. w Jeżowem  Marka Sękiela  szkoła otrzymała 17 wyremontowanych sal lekcyjnych przystosowanych akustycznie do zajęć muzycznych, pomieszczenie socjalne oraz nową małą salę koncertową.
Uroczystość składała się z dwóch części, z których pierwsza - artystyczna  miała miejsce w sali gimnastycznej. Zaproszeni goście mieli okazję do złożenia gratulacji na ręce dyrektora szkoły a także wysłuchania utworów wykonywanych przez uczniów i absolwentów SSM I st. w Jeżowem, szkolnego  chóru, zespołu wokalnego i orkiestry pod dyrekcją Agnieszki Tomaszek - nauczyciela  tej szkoły. Wystąpili, również zaproszeni uczniowie  Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Stalowej Woli.
W drugiej części programu dokonano uroczystego przecięcia wstęgi a następnie wszyscy  zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić pięknie wyremontowane pomieszczenia  szkoły i podzielić się swoimi wrażeniami.
Mamy nadzieję, że szkoła muzyczna Jeżowem swoją pracą, rozwijaniem uzdolnień muzycznych oraz zaangażowaniem w życie kulturalne będzie właściwie służyć naszej gminie i  stanie się jej wizytówką.

Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jeżowem została utworzona Uchwałą Nr XX/136/2012 Rady Gminy Jeżowe z dnia 17 lipca 2012 r. i rozpoczęła swoją działalność z dniem 01 września 2012 r. Od swojego założenia ma swoją siedzibę w budynku szkolnym w Jeżowem na Zanawsiu pod adresem Jeżowe 580a i jest samodzielnym podmiotem oświatowym. Organem założycielskim i prowadzącym szkołę jest gmina Jeżowe, a nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Zadaniem szkoły jest przede wszystkim rozbudzanie i rozwijanie podstawowych zdolności muzycznych, umuzykalnienie oraz przygotowanie wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki, przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia zawodowego w szkołach muzycznych wyższego stopnia oraz wychowanie osób, które oddziałują na otoczenie w sferze kultury.
Pierwszymi osobami, którzy pełnili obowiazki dyrektora i zarządzali SSM Jeżowe byli: Maciej Witek i Maciej Woch. Od roku szkolnego 2015/2016 szkołą zarządza jej nowy dyrektor Marek Sękiel. Obecnie w szkole pracuje 18 nauczycieli, którzy uczą nauki gry na instrumentach 114 uczniów (ok. 30% uczniów to uczniowie spoza naszej gminy)

W fotogalerii zdjęcia z wczorajszej uroczystości i obecnego wyglądu wyremontowanych pomieszczeń szkoły