Usytuowany przy drodze wojewódzkiej, obok skrzyżowaniu z drogą gminną w Jeżowem, pomnik księdza Stanisława Stojałowskiego został poddany kompleksowej konserwacji. Prace konserwatorskie zostały zakończone końcem października i odebrane w połowie listopada.

Pomnik księdza Stojałowskiego, znanego działacza ruchu ludowego i posła na sejm galicyjski do parlamentu austriackiego, został ufundowany przez mieszkańców Jeżowego rok po śmierci tego kapłana i odsłonięty w dniu 7 lipca 1912 roku.

Ksiądz Stanisław Stojałowski pierwotnie jezuita, później kapłan diecezjalny, zdobył dużą popularność na wsiach, organizując pielgrzymki, demonstracje, tworząc chłopskie kółka rolnicze, robotnicze związki zawodowe i  wyborcze komitety chłopskie. Był zwolennikiem panslawizmu i agraryzmu, wydawcą pism ludowych: „Wieniec” i „Pszczółka", propagatorem haseł: oddzielenia Kościoła od państwa, parcelacji wielkiej własności ziemskiej, bezpłatnego szkolnictwa i wyboru hierarchów kościelnych przez wiernych. W 1872 roku założył „Apostolstwo Serca Jezusowego. Intencje na miesiąc…” – miesięcznik katolicki, wydawany obecnie pod tytułem "Posłaniec Serca Jezusowego". Od 1891 r. działał na terenie Cieszyna, gdzie założył Towarzystwo Macierzy Katolickiej. W 1900 r. z jego inicjatywy powstało w Jaworznie Stowarzyszenie Katolickie „Przyjaźń Jaworznicka”. Był 27 razy więziony przez władze austriackie, łącznie spędził w więzieniach i aresztach 9 lat. W 1896 roku został ekskomunikowany przez Kościół rzymskokatolicki, ekskomunikę cofnięto rok później po złożeniu przez księdza obszernych wyjaśnień. W roku 1900 założył Zjednoczenie Stronnictw Ludowych, w 1904 Polskie Centrum Ludowe. Pod koniec życia zbliżył się do Narodowej Demokracji. Zmarł 23 października 1911 na Zaciszu w Krakowie. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Przeprowadzone prace konserwatorskie pomnika były objęte nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a wykonała je spółka cywilna M. Filip, A. Filip z Rzeszowa za kwotę 30 tys. 920zł. W ramach prac dokonano kompleksowej konserwacji pomnika, jego ogrodzenia i wykonano płytę odbojową.

W galerii zdjęć wygląd pomnika po konserwacji