Ukazał się najnowszy, 34 numer "Gazety Jeżowskiej". Nowy numer będzie dostępny w sprzedaży od jutra w podanych na fotografii punktach dystrybucji "Gazety Jeżowskiej"

Dzisiaj wspomnienie Św. Cecylii, która jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych.
Z tej okazji Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak składa najserdeczniejsze życzenia wszystkim organistom pracującym w parafiach naszej gminy, członkom orkiestr, chórów parafialnych i szkolnych, schól parafialnych i szkolnych, wszystkim muzykom i członkom zespołów, dla których Św. Cecylia jest Patronką ich pracy i twórczości oraz życzy, by ta pasja lub zawód trwale przyczyniała się do rozwoju osobowego i dawała odbiorcom częstą okazję do żywego kontaktu z kulturą muzyczną i wokalną, zaś samym muzykom i wokalistom, satysfakcji i sukcesów w życiu osobistym i artystycznym. Niech Państwa Patronka będzie Wam codzienną pomocą i wsparciem.

Ukazał się najnowszy, 33 numer "Gazety Jeżowskiej". Nowy numer będzie dostępny od najbliższego poniedziałku 30 października w podanych na fotografii punktach dystrybucji "Gazety Jeżowskiej"

W dniu 11 listopada w Jeżowem odbyły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku przypada 99 rocznica odzyskania niepodległości po 123 lata okupacji terenów Rzeczypospolitej przez troje zaborców: Austrię, Prusy i Rosję. Tereny gminy Jeżowe znalazły się pod okupacją Austrii już po pierwszym rozbiorze Polski w 1772r. Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone uroczyście w gminie Jeżowe od jego przywrócenia w 1989 roku.

W sobotę 23.09.2017 na Kościelnych Górach, w Jeżowem Podgórzu, odbyła się trzecia już edycja "Koncertu Jesiennego" zorganizowanego przez Grupę Stare Dobre Czasy.
    Organizatorzy po raz kolejny podjęli trud organizacji koncertu ambitnego artystycznie przez jego treść i formę wyrazu artystycznego – poezję i muzykę, skłaniającą do zadumy nad kondycją ludzką, do refleksji, wartościowych przeżyć i twórczych doświadczeń.