XI sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 30.04.2019r (tj. wtorek) o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy mienia gminnego na okres 5 lat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Krzywdy na rzecz Gminy Jeżowe.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia gminnego na okres 3 lat.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad.