W związku z wystąpieniem na terenie gminy Jeżowe licznych podtopień, zwracamy się do mieszkańców z prośbą o dokumentowanie (fotografie, filmy) i ewentualny spis powstałych zniszczeń jakie wywołała fala powodziowa.

Bedzie to istotne w przypadku szacowania szkód i ubiegania się o odszkodowanie.