XVII sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 09.09.2019r (tj. poniedziałek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
5.    Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
6.    Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Jeżowe na rzecz Gminy Jeżowe ( XVII/108/19)
8.    Podjęcie uchwały w zmieniającej uchwałę nr XIII/84/19 Rady Gminy Jeżowe  z dnia 12 czerwca 2019r w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy na nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Niżańskiego nieruchomości ( XVII/109/19)
9.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników ( XVII/110/19)
10.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r ( XVII/111/19)
11.    Wolne wnioski i zapytania.
12.    Zamknięcie obrad.