UWAGA !

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informujemy, że z dniem 20 września 2019 r. zmianie ulegnie numer rachunku bankowego Gminy Jeżowe dla wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 

Nowy numer rachunku bankowego Gminy Jeżowe stosowany wyłącznie do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:


Nadsański Bank Spółdzielczy nr rachunku: 65 9430 0006 3000 0101 2000 0072