Urząd Gminy Jeżowe przekazuje do wiadomości publicznej Rozporządzenie Nr 20/19 Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu niżańskiego i leżajskiego.


Rozporządzenie określa, iż na terenie Gminy Jeżowe obszarem skażonym zostały objęte miejscowości: Groble i Krzywdy. W związku z powyższym prosimy rolników – hodowców świń z terenu Gminy Jeżowe o zapoznanie się w szczególności z zakazami oraz nakazami, jakie należy przestrzegać na obszarze skażonym afrykańskim pomorem świń zgodnie z §2 i §3 powyższego rozporządzenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z tut. Urzędem Gminy.

 

ROZPORZĄDZENIE NR 20/19 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu niżańskiego i leżajskiego.