Informujemy, że z dniem 23.05.2020r. (sobota) zostaje ponownie uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się obok oczyszczalni ścieków tj. Jeżowe 530A.

W sytuacji jaka obecnie panuje na terenie kraju PSZOK będzie czynny wyłącznie raz w tygodniu, w każdą sobotę (z wyjątkiem świąt) w godz. 9:00 – 14:00.

Wykaz odpadów przyjmowanych w PSZOK-u (dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, zebrane w sposób selektywny):

 1. papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
 2. szkło, opakowania ze szkła,
 3. metale, opakowania z metali, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe,
 4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 5. meble i inne odpady wielogabarytowe,
 6. zużyte opony (4 opony rocznie dla mieszkańca),
 7. odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz,
 8. zimny popiół,
 9. chemikalia, odpady niebezpieczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, lakiery, pozostałości po środkach ochrony roślin i opakowania po tych środkach, świetlówki itp.),
 10. zużyte baterie i akumulatory,
 11. przeterminowane leki,
 12. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 13. odpady tekstyliów i odzieży.