Informujemy, że Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. w dniu 27.08.2020 r. wprowadza tymczasową organizację ruchu na zadaniu pn.: „Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od km 0+000 do km 31+532 w zakresie od km 16+250 do km 20+350”.


Prace budowlane prowadzone będą w godzinach 18:00 – 6:00, na rondzie przy drodze krajowej nr 19 w m. Jeżowe.