XXXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 12.10.2020r  tj. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jeżowe na rok szkolny 2020/2021 ( XXXII/213/20)
 8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr LIX/329/18 Rady Gminy Jeżowe z dnia 26 czerwca 2018 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu gminy Jeżowe, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania (XXXII/214/20)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r ( XXXII/215/20)
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.