XXXV sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 29.12.2020r  tj. (wtorek ) o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Jeżowe na 2021r ( XXXV/230/20)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r ( XXXV/231/20)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe ( XXXV/232/20)
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.