XXXVIII sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie sie w dniu 18.03.2021 (czwartek ) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
  5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
  6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych ( XXXVIII/249/21)
  8. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym udziału w nieruchomości gruntowej położonej w Jeżowem ( XXXVIII/250/21)
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości  ( XXXVIII/251/21)

10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe  na 2021r ( XXXVIII/252/21)

11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe na lata 2021-2035 ( XXXVIII/253/21)

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/240/21 Rady Gminy Jeżowe z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeżowe (XXXVIII/254/21)

13.Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Koc