W związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Jeżowe", Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem informuje, że okresowo mogą nastąpić zakłócenia w ciągłości dostaw wody dla mieszkańców Gminy Jeżowe. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 Ponadto ZGK Jeżowe prosi wszystkich mieszkańców o racjonalne oszczędne gospodarowanie wodą z sieci wodociągowej.

 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeżowem

mgr inż. Marek Kamiński

 

Skan oryginału - PDF