XXXIX  nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 28.04.2021 (środa ) o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
  5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
  6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów (XXXIX/256/21)
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołectwa Cholewiana Góra do „Podkarpackiego  Programu  Odnowy  Wsi na  lata  2021-2025” (XXXIX/257/21)
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Cholewiana Góra ( XXXIX/258/21)

10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r ( XXXIX/259/21)

11. .Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Koc