XLIV sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu. 23.09.2021 (czwartek) o godz.10.00, w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
  5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
  6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Nart na rzecz Gminy Jeżowe ( XLIV/287/21)
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości ( XLIV/288/21)
  9.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jeżowe ( XLIV/289/21)

10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r ( XLIV/290/21)

11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe ( XLIV/291/21)

12.  Wolne wnioski i zapytania.

13.  Zamknięcie obrad.