W celu zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada 2021 roku rozwiązań technicznych, umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców, zostanie zablokowany dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych dla urzędników.

W związku z powyższym informujemy, że składanie wniosków i odbieranie dowodów osobistych w dniu 5 listopada 2021 roku (piątek) będzie możliwe tylko do godziny 11:00.