LV sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 (piątek) o godz. 13.00 w Świetlicy Wiejskiej w Błądkach ( Jeżowe 688)

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację członkostwa Gminy Jeżowe w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (LV/363/22)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Jeżowe na rzecz Gminy Jeżowe  ( LV/364/22)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Cholewiana Góra ( LV/365/22)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na rok 2022 ( LV/366/22)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe na lata 2022-2035 ( LV/367/22)
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamkniecie obrad.