W związku z przedłużającym się okresem upałów oraz zwiększonym rozbiorem wody

, Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem zwraca się do mieszkańców Gminy Jeżowe z prośbą o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą z sieci wodociągowej.

W szczególności prosi się mieszkańców o ograniczenie poboru wody do celów innych niż socjalo-bytowe tzn. nie podlewania trawników, ogródków oraz terenów rekreacyjnych, napełniania oczek wodnych i basenów, mycia samochodów itp.

Prosimy wszystkich mieszkańców o pobór wody tylko do niezbędnych potrzeb bytowych.

W przypadku dalszego, drastycznie zwiększonego rozbioru wody, mogą występować okresowe trudności z jej dostawą.


Komunikat ZGK w Jeżowem - do pobrania w formacie PDF