LVII sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 28.07.2022r  tj.(czwartek) o godz. 13.00

w Świetlicy Wiejskiej w Błądkach – Jeżowe 688

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych ( LVII/372/22)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych ( LVII/373/22)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych (LVII/374/22)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi gminnej kategorii drogi publicznej ( LVII/375/22)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych zaliczonych do kategorii dróg gminnych (LVII/376/22)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jeżowe na rok szkolny 2022/2023 ( LVII/377/22)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na rok 2022 ( LVII/378/22)
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zamkniecie obrad.