LXII  sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 27.12.2022r  tj.(wtorek) o godz. 12.00  w Świetlicy Wiejskiej w Błądkach.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji ( LXII/414/22)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2023 rok.( LXII/415/22)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na rok 2022 ( LXII/416/22)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe na lata 2022-2035 ( LXII/417/22)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2022r nie wygasają z upływem roku budżetowego ( LXII/418/22)
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamkniecie obrad.