Wójt Gminy Jeżowe informuje o przedłużeniu terminu wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

Nowy termin składania wniosków: 24 marzec do godziny 15.00. 

 

Pozostałe warunki podane w ogłoszeniu nie ulegają zmianie.