LXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 31.03.2023 ( piątek ) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.

 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.

 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy mienia gminnego na okres 3 lat (LXVI/441/23).

 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w miejscowości Jeżowe (LXVI/442/23).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Jeżowem (LXVI/443/23).

 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023 rok (LXVI/444/23).

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Jeżowe prowadzenia zadania publicznego (LXVI/445/23).

 12. Wolne wnioski i zapytania.

 13. Zamknięcie obrad.