Informacja na temat pracy Urzędu Gminy w Jeżowem w dniu 31.05.2024r.
Uprzejmie informuję, że:
biuro nr 14 – Ewidencja Ludności oraz biuro nr 1 – Biuro Obsługi Interesanta, będzie czynne w godz. 7:30 – 15:30.

Pozostałe biura, będą czynne do godz. 12:00.