Przypominamy, że termin płatności za odpady komunalne oraz podatki - II rata 2017r. (tj. kwiecień, maj, czerwiec) upływa 15-go maja 2017r.


Prosimy o terminowe wpłaty (jak i o sprawdzenie wcześniejszych kwot wpłaty), bowiem po tej racie zostaną wystawione upomnienia, co obciąży dłużników dodatkowymi kosztami w wysokości 11,60 zł.

Opłaty można uiszczać w banku, na poczcie, drogą elektroniczną lub u Sołtysów, którzy odebrali już kwitariusze, na których pobierają wpłaty.

Od wpłat u Sołtysa nie jest pobierana prowizja.