ARiMR ogłasza konkurs dla OSP na krótki film pt. "Bezpieczna zabawa i praca na wsi podczas wakacji". Zadaniem strażaków jest nagranie krótkiego filmu promocyjnego lub reklamowego w formie multimedialnej, trwającego od 60 do 120 sekund o tematyce promującej bezpieczną zabawę i pracę na wsi podczas wakacji. Konkurs ma dwa etapy: wojewódzki i ogólnopolski.
    Prace konkursowe do pierwszego etapu można przesyłać od 15 czerwca 2017 r. do 20 lipca 2017r. na adres właściwego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Regulamin konkursu i adresy oddziałów regionalnych ARiMR na stronie ARiMR