Wczoraj Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosił przetarg na utwardzenie placu przy boisku sportowym w Sójkowej i przebudowę zatoki postojowej przy budynku remizy OSP w Jacie. W obu przypadkach oferenci będą zobowiązani do wykonania, w terminie do 30 maja, podbudowy z tłucznia i dwóch warstw mieszanki mineralno - asfaltowej. Oferty na wykonanie zadań objętych przetargiem można składać w Urzędzie Gminy Jeżowe do dnia 9 kwietnia, godz. 10.00.

Szczegóły i specyfikacja przetargowa w BIP Gminy Jeżowe