Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Wczoraj, w dniu 10 kwietnia, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosił przetarg pn. "Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżowe". W ramach tego zadania inwestycyjnego w kilku miejscowościach w gminie (Jeżowe, Groble, Nowy Nart) w terminie do końca lipca tego roku zostanie rozbudowana istniejąca sieć linii napowietrznych oświetlenia ulicznego, niektóre linie zostaną przebudowane i zostanie zamontowane oświetlenie uliczne. Oferty na wykonanie tego zadania można składać w Urzędzie Gminy do 26 kwietnia godz.10.00

Szczegółowy plan dobudowy oświetlenia ulicznego w ramach przetargu:

1. Budowa linii nap. oświetlenia ulicznego ze stacji trafo Jeżowe XXX
2. Budowa linii nap.  oświetlenia ulicznego ze stacji trafo Jeżowe IV
3. Budowa linii nap. oświetlenia ulicznego ze stacji trafo Groble IV
4. Oświetlenie uliczne.  Podwieszenie  obwodu oświetlenia ulicznego na istniejącej linii nap. NN
ze stacji trafo  Groble IV
5. Przebudowa  linii napowietrznej nN i dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Nart
przy drodze powiatowej.

Szczegóły przetargu i specyfikacja projektowa w BIP Gminy Jeżowe