Najkorzystniejszą ofertę na remont i przebudowę drogi gminnej Kameralne - Okolisko o długości 1050m złożyła firma Feramenta Krzysztofa Pieli z Kamienia i tę firmę, spośród siedmiu oferentów w przetargu, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak w dniu dzisiejszym wybrał wykonawcą remontu drogi.

Droga zostanie wyremontowana i przebudowana ze środków własnych gminy za kwotę 394 tys.487zł. w terminie do połowy grudnia. Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji

Szczegóły przetargu w BIP Gminy Jeżowe