W dniu 26 listopada (poniedziałek) w Urzędzie Gminy Jeżowe o godz.13.00 rozpocznie się II sesja Rady Gminy Jeżowe.

 Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji
3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
4. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia przedmiotu ich działalności oraz ustalenia składu osobowego ( Nr II/3/18)
6. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla Radnych Rady Gminy Jeżowe. ( II/4/18)
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r ( nr II/5/18)
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie obrad.