W dniu 3 grudnia Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak wybrał firmę PGE Obrót S.A. jako świadczeniodawcę usługi kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków zarządzanych przez gminę i jednostki organizacyjne na najbliższy 2019 rok.

Oferta przetargowa PGE (która była jedynym oferentem w przetargu) w kwocie 980 tys.155zł zakłada 61% podwyżkę cen energii dla gminy w taryfie C11 (wzrost z 23gr/kWh do 37gr/kwh)  i 100% podwyżkę w taryfie C12 (wzrost z 24gr/kWh do 48gr/kWh)  Gmina na te potrzeby zabezpieczyła kwotę nieco ponad 1mln zł. brutto.

Szczegóły przetargu w BIP Gminy Jeżowe