Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosił ponowny przetarg na przebudowę dróg gminnych, zakres robót obejmuje:

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak zaprasza do składania ofert na wykonanie przebudowy gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 600 mb położonej w miejscowości Jeżowe Kowale.

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak zaprasza do składania ofert na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy przedszkolu w Zalesiu.

Termin płatności za odpady komunalne oraz podatek za III ratę 2017 r. tj. lipiec, sierpień, wrzesień upływa 15 września 2017 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej Jeżowe, informuje odbiorców usług, że dnia 06.09.2017 od godz.7:30 do godz.13:00, w związku z planowanymi pracami remontowymi na sieci wodociągowej, wystąpią przerwy w dostawie wody na odcinku Jeżowe Zanawsie od Gminnej Oczyszczalni Scieków do skrzyżowania z DK19.

Za utrudnienia przepraszamy.