"Kto dobrze śpiewa, dwa razy się modli!" - powiedział św. Augustyn.
Adwent to dobry czas, żeby modlić się więcej, dlatego zapraszamy dzieci, które chcą dołączyć do naszego Anielskiego Chórku. Próby w każdą środę o godz 15.15 w Gminnym Centrum Kultury.
Zapraszamy już w najbliższą środę 6! GRUDNIA... (św. Mikołaj też jest zaproszony :)

Do dnia 11 grudnia można skladać oferty w przetargu nieograniczonym pn. "Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Jeżowe oraz PSZOK-u w okresie 12 miesięcy". Przetarg został ogłoszony  przez Wójta Gminy Jeżowe w dniu 1 grudnia i ma wyłonić firmę, która w najbliższym roku kalendarzowym zajmie się na terenia naszej gminy zadaniami określonymi w specyfice przetargowej.

ARiMR informuje o konieczności dokonywania spisu zwierząt gospodarskich: bydła, owiec, kóz i świń. Spisy takie muszą być dokonane najpóźniej do 31 grudnia br. i złożone osobiście w biurze nr 7 Urzędu Gminy w Jeżowem lub przesłane za pośrednictwem poczty lub platformy e-PUAP  do Agencji w terminie 7 dni od jego przeprowadzenia.

W roku 2018 (tak jak w roku 2017) firma PGE będzie świadczyć kompleksową usługę sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieni jej dystrybucję na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Jeżowe oraz jednostek organizacyjnych Gminy Jeżowe. W rozstrzygniętym przetargu PGE zaproponowała następujące ceny w poszczególnych grupach taryfowych: C11- 0,2300 zł./kWh,  C12a-0,2400 zł/kWh, G11-0,2410 zł/kWh

W poniedziałek 27 listopada, Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak dokonał wyboru oferty w przetargu na budowę 710m drogi gminnej w Groblach. Spośród trzech ofert złożonych w przetargu, najkorzystniejszą złożył ZPUH "Feramenta" Krzysztof Piela z Kamienia i ta firma w terminie do połowy grudnia, zbuduje drogę za kwotę 324 tys.720 złotych.