Muzeum Historii Polski w Warszawie prowadzi społeczną akcję zbierania pamiątek historycznych – „Małe Wielkie Historie” – które w przyszłości znajdą się w Muzeum.

Celem zbiórki jest pozyskanie muzealiów do kolekcji Muzeum Historii Polski.  Wszyscy, którzy zechcą dołaczyć do zbiórki i ofiarować pamiątki hostoryczne do Muzeum znajdą szczegóły akcji na stronie internetowej Muzeum Historii Polski

Gmina Jeżowe/Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich  pn.,, ROZWÓJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GMINIE JEŻOWE”

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej poprzez integrację społeczną, wzrost aktywności społeczno-zawodowej, w tym zdobywanie kompetencji społecznych, nowych kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego, a tym samym ułatwienie dostępu do rynku pracy, poprawę stanu psychofizycznego u 15 osób, w tym 8 kobiet i 7 mężczyzn w wieku 18-64 lat, biernych zawodowo/nie zarejestrowanych w PUP,  zamieszkałych na terenie gminy Jeżowe  w okresie realizacji projektu (od 1.06.2017 do 31.03.2018 r)

W najbliższą niedzielę, 25 czerwca Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Sibigi zapraszają na Festyn Rodzinny. W programie znajdzie się wiele atrakcji dla dzieci dostępnych już od godz. 14.00. O godzinie 17.00 do rodzinnego świętowania dołączy zespół muzyczny "Bincom", który będzie bawił gości do późnych godzin nocnych.

W tym roku Gmina Kamień będzie gospodarzem Międzygminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, na które zapraszamy już dziś.
Zawodom patronują wójtowie obu gmin: Marek Stępak i Ryszard Bugiel.

Szczegóły, terminy i program na plakacie.

W najbliższą niedzielę w Krzeszowie odbędą się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. Imprezie patronuje: Tygodnik Sztafeta i Niżańskie Info.

Program zawodów na plakacie.