Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem informuje, że dnia 08.02.2023r (środa) od godz. 8:00 do godz. 15:00, nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Jeżowe Podgórze (od numeru 242 do numeru 254) spowodowana pracami na sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem informuje, że dnia 07.02.2023r (wtorek) od godz. 8:00 do godz. 15:00, nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Jeżowe Podgórze (od numeru 244 do numeru 261) spowodowana pracami na sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem informuje, że dnia 06.02.2023r (poniedziałek) od godz. 8:00 do godz. 15:00, możliwa przerwa w dostawie wody w miejscowości Jeżowe Podgórze (od numeru 244 do numeru 261) spowodowana pracami na sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

LXIV sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 1 lutego 2023 r. (środa) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.

 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.

 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu mienia gminnego na okres 5 lat. (LXIV/425/23)

 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. (LXIV/426/23)

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Jeżowe na lata 2023-2025. (LXIV/427/23)

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2025. (LXIV/428/23)

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Jeżowe na lata 2023-2025. (LXIV/429/23)

 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na rok 2023. (LXIV/430/23)

 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LXIII/422/23 Rady Gminy Jeżowe z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023. (LXIV/431/23)

 14. Wolne wnioski i zapytania.

 15. Zamknięcie obrad.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem informuje, że dnia 20.01.2023 r. (piątek) od godz. 8:00 do godz. 14:00, możliwa przerwa w dostawie wody w miejscowości Jeżowe Podgórze (od numeru 244 do numeru 261) spowodowana pracami na sieci wodociągowej.

 

Za utrudnienia przepraszamy.