Rejon Energetyczny Leżajsk informuje o aktualizacji planowanym wyłączeniu energii elektrycznej:

 

 

 • w dniu 18.07.2023 r. w godz. od 08:30 do 11:00  wyłączeni będą odbiorcy w m. Jeżowe zasilani z stacji transformatorowej Jeżowe 18 obwód kierunek słupa nr 20.
 • w dniu 18.07.2023 r. w godz. od 11:00 do 13:00  wyłączeni będą odbiorcy w m. Jeżowe zasilani z stacji transformatorowej Jeżowe 18 obwód kierunek słupa nr 45.
 • w dniu 21.07.2023 r. w godz. od 08:00 do 14:00  wyłączeni będą odbiorcy w m. Jeżowe zasilani z stacji transformatorowej Jeżowe 13.

 

Rejon Energetyczny Leżajsk informuje o planowanym wyłączeniu energii elektrycznej:

 

 • w dniu 21.07.2023 r. w godz. od 08:00 do 14:00  wyłączeni będą odbiorcy w m. Jeżowe zasilani z stacji transformatorowej Jeżowe 13.

 

Rejon Energetyczny Leżajsk informuje o planowanym wyłączeniu energii elektrycznej:

 

 • w dniu 12.07.2023 r. w godz. od 08:00 do 14:00  wyłączeni będą odbiorcy w m. Jeżowe zasilani z stacji transformatorowej Jeżowe 7

Nadleśnictwo Rudnik Informuje, że w związku z przedłużającą się absencją pracownika prowadzącego sprawy nadzoru lasów nie stanowiących własność Skarbu Państwa od dnia 27 czerwca br. czasowo odwołane zostały cotygodniowe dyżury w siedzibie starostwa i urzędów gmin.

LXX sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 7.07.2022r tj. (piątek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.

 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.

 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.

 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Jeżowe na rzecz Gminy Jeżowe (LXX/468/23)

 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023r (LXX/469/23)

 9. Wolne wnioski i zapytania.

 10. Zamknięcie obrad.