Informujemy i przypominamy !!!
W dniu 18 marca 2016r. (tj. piątek) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych (np. meble, dywany, wersalki) i zużytych opon.

 Odpady należy wystawiać w dniu zbiórki przed godziną 7:00.

W podanym dniu odpady będą zbierane w całej Gminie Jeżowe.

Trzy dni temu informaliśmy, że na wniosek Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka, Minister Sportu i Turystyki przyznał dofinansowanie do projektu Powszechnej Nauki Pływania – „ Umiem Pływać”.
    Podajemy informacje dotyczące organizacji tych zajęć i sposobu naboru wniosków do bezpłatnej nauki pływania w ramach projektu pn.: „Jeżowe - Umiem pływać 2016".

 

1.Dla kogo są zajęcia:

Zajęcia przeznaczone są dla 180 uczniów klas II-III szkół podstawowych, dla których Gmina Jeżowe jest organem prowadzącym. Projekt realizowany będzie w dwóch turach. Pierwsza w okresie kwiecień – czerwiec 2016, druga w okresie wrzesień – listopad 2016r.

2.Koszt:

Udział dzieci w projekcie jest bezpłatny. Projekt sfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Gminy Jeżowe.

 3. Terminy zajęć i miejsca zbiórki:

Zajęcia odbywać się będą w okresie od kwiecień do czerwiec 2016r. dla uczniów klas II-III w roku szkolnym 2015/2016. Każdy uczestnik będzie miał możliwość udziału w 20 godzinach zajęć podczas 10 tygodni (zajęcia dwa razy w tygodniu).

Zajęcia w okresie kwiecień- czerwiec 2016r. odbywać się będą w następujących terminach:

Nazwa grupy projektowej

dzień tygodnia/okres realizacji

godzina zajęć

Sesja I

poniedziałek i środa/ 04.04.2016 r. – 08.06.2016r.

poniedziałek godz. 15.00 – 16.00

środa godz. 15.00 – 16.00

 

Sesja II

wtorek i czwartek/

05.04.2016 r. – 09.06.2016r.

wtorek godz. 15.00 – 16.00

czwartek godz. 15.00 – 16.00

Sesja III

środa i piątek/

06.04.2016 r. – 10.06.2016r.

środa godz. 16.00 – 17.00

piątek godz. 15.00 – 16.00

 

4.Gdzie i kto prowadzi:

Zajęcia prowadzone będą na Krytej Pływalni w Sokołowie Małopolskim, ul. Pileckich 5, 36-050 Sokołów małopolski przez doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów.

5.Jak dojechać:

Zapewniamy przejazd autokarem na basen i powrót na ustalone miejsce zbiórki, opiekę w czasie przejazdu i podczas zajęć zapewniać będą rodzice w ramach wolontariatu.

 6. Zasady rekrutacji:

  • do 25 marca 2016r. należy złożyć wypełniony i podpisany Wniosek udziału w projekcie „Jeżowe– Umiem pływać 2016” w sekretariacie Urzędu Gminy Jeżowe pok. nr 11. Wniosek jest dostępny na stronie gmina-jezowe.pl,w biurze projektu Urzędu Gminy Jeżowe 136a, 37-430 Jeżowe pok. Nr 12. Należy wypełnić wszystkie pola Wniosku oraz podpisać wszystkie oświadczenia zawarte w ww. wniosku.
  • zostały określone w Regulaminie uczestnictwa w projekcie „Jeżowe – Umiem pływać 2016”(dostępnym na stronie gmina-jezowe.pl);
  • lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana w dniu 31 marca 2016 r..

7. Co jeszcze warto wiedzieć:

  • Uczestnicy muszą na ustaloną godzinę przed zajęciami stawić się punktualnie w miejscu zbiórki.
  • Stroje kąpielowe, klapki pod prysznic, czepek, ręcznik i przybory toaletowe zapewnią rodzice.
  • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas zajęć - prosimy by dzieci posiadały przy sobie wyłącznie niezbędne rzeczy. Prosimy o pozostawienie w domach biżuterii, telefonów komórkowych, pieniędzy itp.
  • Uczestnicy w drodze na zajęcia, a także po zakończonych zajęciach powracać będą pod opieką na miejsca zbiórki. Dzieci z klas II-III biorące udział w projekcie będą musiały być odbierane z miejsca zbiórki przez osoby pełnoletnie (wskazane we Wniosku udziału w projekcie „Jeżowe– Umiem pływać 2016”).
  • Zajęcia mają na celu nie tylko poprawę kondycji fizycznej dzieci, ale także rozwijanie postaw społecznych. W przypadku, gdy dziecko będzie opuszczało zajęcia albo naruszało zasady regulaminu uczestnictwa w projekcie „Jeżowe – Umiem pływać 2016” zostanie zaproszone na jego miejsce inne dziecko – z listy rezerwowej.

 

UWAGA! Wnioski złożone w okresie marzec-kwiecień 2016r. nie będą brane pod uwagę przy naborze do II tury projektu. Dla chętnych uczestników należy złożyć nowe wnioski.

Na zlecenie gminy Jeżowe został opracowany i przygotowany projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Celem opracowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeżowe jest obniżenie generowanej w gminie emisji CO2, ograniczenie zużycia energii, wzrost produkcji energii w oparciu o instalacje OZE, a także podniesienie jakości powietrza na terenie gminy Jeżowe.
    W ten sposób realizacja przedstawionego planu wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Jeżowe, której rozwój społeczno-gospodarczy oparty jest o zrównoważone zasady rozwoju.
    Efektem wdrożenia i realizacji przyjętego Panu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeżowe będzie osiągniecie założonych wskaźników i realizacja przyjętych w planie działań inwestycyjnych gminy.

 W najbliższy poniedziałek 14 marca 2016 r. o godz. 17.00  w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem odbędzie się XX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jeżowe.

W gospodarstwach domowych trwają porządki w oczekiwaniu zbliżającej się wiosny. Częścią tych porządków jest wycinka drzew chorych, starych czy stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
Takie porządki są zaplanowane także przez Urząd Gminy przy obiektach użyteczności publicznej: w Groblach (obok biblioteki), w Błądkach (obok świetlicy i mostu) i Jeżowem (obok Urzędu Gminy)

Ścięte drzewa zostaną sprzedane "na pniu" w formie licytacji ustnej, która odbędzie się w dniu 30 marca 2016 w miejscach ich ścięcia.

Szczegóły licytacji, rodzaj drzew, ich kubatura i cena wywoławcza na stronie BIP.