Szanowni Mieszkańcy Gminy Jeżowe,

uprzejmie informuję, że dnia 2 maja 2024 roku (czwartek), Urząd Gminy Jeżowe będzie nieczynny.

Sekretarz Gminy

mgr Stanisław Szot

LXXXIII sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 30.04.2024 o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania (LXXXIII/547/24)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Stary Nart na rzecz Gminy Jeżowe (LXXXIII/548/24)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Sójkowa na rzecz Gminy Jeżowe ( LXXXIII/549/24)
 10. Podsumowanie kadencji 2018-2024
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jeżowe,
informujemy, że w dniu 29 marzec 2024 r. (piątek 29.03.2024 r.), Urząd Gminy Jeżowe – będzie czynny do godziny 14:00.

Biuro nr 14 czynne do 15.30 ( sprawy związane z ujęciem w stałym obwodzie do głosowania i sporządzanie aktów pełnomocnictwa do głosowania ).


mgr Stanisław Szot

Sekretarz Gminy Jeżowe

W dniu 25 marca 2024 w Urzędzie Gminy w Jeżowem odbędą się szkolenia i pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

 

Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1,2,3,4,5,6 odbędzie się w sali nr 20 o godzinie 15.30, a następnie pierwsze posiedzenia tych Komisji.

Szkolenia Obwodowych Komisji Wyborczych nr 7,8,9,10,11,12,13 odbędzie się sali nr 20 o godz.17.00

A następnie pierwsze posiedzenie tych Komisji.