Informujemy, że z dniem 23.05.2020r. (sobota) zostaje ponownie uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się obok oczyszczalni ścieków tj. Jeżowe 530A.

Wójt Gminy Jeżowe informuje, że możliwy jest odbiór decyzji zmieniającej stypendium szkolne. W celu odebrania decyzji prosimy o skorzystanie z domofonu dostępnego przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Jeżowe. Pracownik po weryfikacji danych wyda stosowną decyzję zainteresowanym.