Na zlecenie gminy Jeżowe został opracowany i przygotowany projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Celem opracowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeżowe jest obniżenie generowanej w gminie emisji CO2, ograniczenie zużycia energii, wzrost produkcji energii w oparciu o instalacje OZE, a także podniesienie jakości powietrza na terenie gminy Jeżowe.
    W ten sposób realizacja przedstawionego planu wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Jeżowe, której rozwój społeczno-gospodarczy oparty jest o zrównoważone zasady rozwoju.
    Efektem wdrożenia i realizacji przyjętego Panu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jeżowe będzie osiągniecie założonych wskaźników i realizacja przyjętych w planie działań inwestycyjnych gminy.

 W najbliższy poniedziałek 14 marca 2016 r. o godz. 17.00  w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem odbędzie się XX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jeżowe.

W gospodarstwach domowych trwają porządki w oczekiwaniu zbliżającej się wiosny. Częścią tych porządków jest wycinka drzew chorych, starych czy stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
Takie porządki są zaplanowane także przez Urząd Gminy przy obiektach użyteczności publicznej: w Groblach (obok biblioteki), w Błądkach (obok świetlicy i mostu) i Jeżowem (obok Urzędu Gminy)

Ścięte drzewa zostaną sprzedane "na pniu" w formie licytacji ustnej, która odbędzie się w dniu 30 marca 2016 w miejscach ich ścięcia.

Szczegóły licytacji, rodzaj drzew, ich kubatura i cena wywoławcza na stronie BIP.