XXVI sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 16.04.2020 (tj. czwartek) o godz. 10.00, w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.

Wójt Gminy Jeżowe informuje o naborze wniosków w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w 2020 r.

W związku z wprowadzonym przez Premiera RP rozporządzeniem w sprawie zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa obejmującym  całkowity zakaz zgromadzeń, sesja Rady Gminy Jeżowe w dniu 25.03.2020 została odwołana.