Rejon Energetyczny Leżajsk informuje o planowanym wyłączeniu energii elektrycznej:

 

 

 • w dniu 28.11.2023 r. w godz. od 08:00 do 11:00  wyłączeni będą odbiorcy zasilani z stacji transformatorowej Nart Nowy 5
 • w dniu 28.11.2023 r. w godz. od 11:00 do 14:00  wyłączeni będą odbiorcy zasilani z stacji transformatorowej Nart Stary 3
 • w dniu 28.11.2023 r. w godz. od 14:00 do 17:00  wyłączeni będą odbiorcy zasilani z stacji transformatorowej Nart Stary 4
 • w dniu 30.11.2023 r. w godz. od 14:00 do 17:00  wyłączeni będą odbiorcy zasilani z stacji transformatorowej Cholewiana Góra 4
 • w dniu 01.12.2023 r. w godz. od 14:00 do 17:00  wyłączeni będą odbiorcy zasilani z stacji transformatorowej Jeżowe 8  

 

LXXVI sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 16.11.2023r  tj.(czwartek) o godz. 10.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jeżowe w 2024 roku (LXXVI/495/230)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok ( LXXVI/496/23)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok (LXXVI/497/23)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2024r (LXXVI/498/23)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2024r ( LXXVI/499/23)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2024r ( LXXVI/500/23)
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem informuje, że dnia 02.11.2023r (czwartek) od godz. 8:00 do godz. 14:30, planowana jest przerwa w dostawie wody dla sołectwa Jeżowe Centrum (nr od 104 do 168 strona południowa)
Przerwa spowodowana wymianą wodomierzy.
Za utrudnienia przepraszamy.

LXXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 3.11.2023r  tj.(piątek) o godz. 13.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023r ( LXXV/493/23).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie ( LXXV/494/23).
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad.

LXXIV sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 10.10.2023r  tj.(wtorek) o godz. 12.00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 6. Informacja o pracach Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników  na kadencję  w latach 2024-2027 ( LXXIV/487/23)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Jeżowe na rzecz Gminy Jeżowe ( LXXIV/488/23)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2023r ( LXXIV/489/23)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jeżowe na lata 2023-2037 ( LXXIV/490/23)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2023r ( LXXIV/491/23)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie  planowanego deficytu  budżetu gminy  na 2023r  dotyczącego zadania pn” „Montaż instalacji OZE  w budownictwie mieszkaniowym  na terenie gminy Jeżowe” finansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020 ( LXXIV/492/23)
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad.