XXVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 25.03.2020 (tj. środa) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs pn. "Wdzięczni Bohaterom 1920 r.", którego celem jest m .in. upamiętnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Projekty mają dotyczyć m.in. upowszechniania wiedzy o przebiegu Bitwy, a także upamiętnienia bohaterów, w tym żołnierzy, ochotników oraz całego społeczeństwa zaangażowanych w obronę Ojczyzny w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.

Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji ogłosił konkurs „Niebezpieczni w sieci”, skierowany do organizacji pozarządowych.

Poszukujemy właściciela zabłąkanego psa, który przebywa w miejscowości Jata.
Właściciela psa prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Jeżowe tel. 15 879 43 04 wew. 125. Poniżej zamieszczamy fotografię psa.

XXV sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 7 lutego 2020 (tj. piątek ) o godz. 12.00, w sali obrad Urzędu Gminy w Jeżowem.